Z przykrością informujemy, że firma POLCOM nie realizuje obecnie żadnych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.